Tisková zpráva - OKD podání žádosti o prošetření

26. 6. 2017
Jaroslav Andres
V zájmu osob poškozených při privatizaci OKD jsem se dne 26. 6. 2017 jako ústřední tajemník politické strany Národní socialisté obrátil na Vrchní státní zastupitelství v Praze s žádostí o prošetření podezřelých skutečností týkající se prezentovaných faktů v materiálech pro privatizaci OKD.

Osoby jednající za advokátní kancelář Allen & Overy a Komerční banku se mohly do určité míry účastnit na spáchání trestných činů v souvislosti s privatizací podílu státu ve společnosti OKD v roce 2004, neboť mohly uvést FNM, Ministerstvo financí ČR a vládu ČR v omyl co se týče podstatných okolností, jež mohly mít dopad na privatizaci společnosti OKD.

Komerční banka jako instituce, která se podílela na zpracování ocenění majetkového podílu OKD a Allen & Overy, která byla v rámci této privatizace právním poradcem, mohou nést spolu s dalšími subjekty odpovědnost za škody, které zde mohly být způsobeny. Mohu se domnívat, že znalecké posudky, které byly za účasti těchto institucí vypracovány, výrazně podhodnotily majetek společnosti OKD a podkladové materiály pro privatizaci, na kterých se tyto subjekty podílely, a mohou obsahovat účelová a manipulační fakta.

Privatizační smlouva z roku 2004, kterou Allen & Overy zpracovávala, stanovuje nabídkovou povinnost vůči nájemcům bytů OKD, která dosud nebyla splněna. Dále existují podezření, že v rámci přípravy znaleckého posudku a dalších materiálů, které sloužily jako podklad pro privatizaci a na kterých se podílela Komerční banka a Allen & Overy, mohlo dojít k manipulaci s prezentovanými fakty. Ve Smlouvě o koupi akcií je v bodě 7.6 stanoveno, že znalecký posudek, který ohodnotil pro účely privatizace společnost OKD, „vypracovaly společně znalecké ústavy VOX CONSULT, s.r.o., a Komerční banka, a.s.“ Komerční banka však vůbec znaleckým ústavem není a k tomuto znaleckému posudku ani nepřipojila svůj podpis. Tímto způsobem mohlo dojít k mystifikaci a oklamání nejen FNM, ale i Ministerstva financí ČR a vlády ČR, která o privatizaci rozhodla, neboť všechny tyto instituce měly k dispozici nepravdivé a zavádějící informace o tom, že na ocenění majetku společnosti OKD se podílely dva znalecké ústavy, nejen VOX CONSULT, ale rovněž Komerční banka, což poskytovalo větší záštitu a důvěryhodnost celému projektu. Komerční banka totiž patří k nejvýznamnějším bankovním institucím v ČR a je i součástí prestižní mezinárodní skupiny Société Générale. Ani Allen & Overy, která měla poskytovat objektivní a nestranné právní poradenství pro FNM, však tyto nepravdivé informace neuvedla na správnou míru.

Jaroslav Andres

ústřední tajemník politické strany Národní socialisté

603 472 304, j.andres@email.cz