STANOVISKO PÚR NÁRODNÍ SOCIALISTÉ k volbám do PS PČR

29. 6. 2017
Přemysl Votava
V roce 2018 si připomeneme 100. výročí vzniku Československa, který naplnil tužby našich předků. U zrodu této novodobé státnosti stáli národní socialisté. O samostatnost své vlasti naši předkové museli vždy bojovat. I dnes je naše suverenita ohrožena.

Politikou EU se stala omezená suverenita států v EU, která jim právo rozhodovat o základních směrech své politiky bere. Posledním příkladem jsou tzv. migrační kvóty, které EU i přes zásadní odpor řady států EU, včetně ČR, prosazuje. Politika EU stojí i za současnou migrační vlnou vedoucí k nárůstu islámského extremismu.

 

V této souvislosti voláme po vyvážené zahraniční politice bez předsudků a ideologických nánosů. Proto dnes vyzýváme k jednotě vlasteneckých sil, k obraně základních práv občanů. Láska k vlasti je naším cílem.

 

Parlamentní volby nedávají politickým stranám rovné volební podmínky. V ČR narůstá počet občanů, kteří volby pokládají za zcela zbytečné. Volební účast klesá.

 

Národní socialisté se, přes tuto hru na demokracii, rozhodli voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR (PSP ČR) zúčastnit. Jako strana s hlubokou vlasteneckou minulostí budeme usilovat o návrat tradičních hodnot, ze kterých se novodobá česká státnost zrodila.

 

Předsednictvo Ústřední rady (PÚR) na svém zasedání 28. 6. 2017 rozhodlo − Národní socialisté půjdou do voleb!

 

V Praze dne 28. 6. 2017

Předsednictvo ÚR

Národní socialisté