Tisková zpráva - Pavol Krúpa bude podporovat politickou stranu Národní socialisté

30. 6. 2017
Pavol Krúpa, zakladatel investiční skupiny Arca Capital, podpoří politickou stranu Národní socialisté.

Pavol Krúpa, zakladatel investiční skupiny Arca Capital, podpoří politickou stranu Národní socialisté. Učiní tak vzhledem ke shodným ideovým principům a souladu se zaměřením volebního programu této strany. „Rozhodl jsem se pro podporu politické strany Národní socialisté. Sympatizuji s programem a postoji tohoto politického subjektu, který má zájem reálně pracovat na zájmu občanů a řešení společenských problémů a v těchto věcech intenzivně konat. Nicméně osobně kandidovat nebudu, jelikož se chci vyhýbat případnému střetu zájmů.“ Program politické strany Národní socialisté bude představen na konci srpna.

________________________________________

O společnosti Arca Capital:

Arca Capital je soukromá integrovaná investiční skupina se silnou středoevropskou působností. Arca Capital se zaměřuje

na rozvoj jak svých private equity aktivit (investičně zaměřených na energetiku, reality, retail a služby), tak i regulovaných aktivit (zaměřených na budování a správu fondových struktur se zaměřením na energetiku a reality a další obory

ve finančních službách). Dynamický růst zaměřený na kvalitu a udržitelný výnos se projevil v nárůstu aktiv skupiny, jejichž objem přesáhl 1,4 miliardy EUR.