Letní připomenutí odkazu Václava Jaroslava Klofáče

(21.9. 1868 - 10.7.1942)
22. 7. 2017
Přemysl Votava
Letošní jarní a letní měsíce byly připomenutím mnoha kulatých výročí spojených s tragickými událostmi kolem našeho protinacistického odboje. Letní měsíce jsou ale i dny dovolených, výletů do přírody, poznáváním míst spojených s krásami či historií naší země.

Před týdnem, 10.7. jsme si připomenuli 75. výročí smrti Václava J. Klofáče. Stál u zrodu naší novodobé státnosti. Václav J. Klofáč byl bez nadsázky, „Otcem zakladatelem“ strany českých národních socialistů. Přední český novinář, brilantní řečník, ale zejména český politik, který výrazně ovlivnil českou politickou scénu. Je příznačné, že tento rodák z Německého, dnes Havlíčkova Brodu, měl jak místem narození, tak i svým životem velice blízko ke Karlu Havlíčkovi Borovskému. Oba byli významnými novináři i politiky, hájícími české národní zájmy v rakouské monarchii. Klofáč se stal vůdčí osobností nově vznikající České strany národně sociální. Je jeho zásluhou, že tato strana se postupně stává významnou politickou silou, která zásadně ovlivňuje naší novodobou historii a samotný vznik Československa v roce 1918. Václav J. Klofáč, jako poslanec Říšské rady, stál aktivně u snah, které vedly k osvobození slovanských národů z Rakousko – Uherského poddanství. Tyto emancipační, tedy protirakouské snahy, ho také přivedly do rakouského žaláře. Byl obžalován z velezrady a tři roky vězněn. Teprve na základě amnestie nového nastupujícího císaře na sklonku války, byl spolu s dalšími českými politiky, propuštěn z vězení. V červenci 1918 se stal místopředsedou Národního výboru československého. Byl tedy jedním z čelných českých politiků, kteří stáli u zrodu Československa 28.října 1918. Stal se prvním československým ministrem národní obrany. V době prvorepublikového Československa byl také poslancem a později i senátorem. Jedno volební období byl i předsedou Senátu.

Václav J. Klofáč, jako dlouholetý předseda Československé strany národně socialistické, se stal nejvýznamnějším představitelem českých národních socialistů. Jeho životopis je proto i učebnicí boje o národního osvobození, ale i historií českého socialismu.

Závěr svého života trávil ve „svém“ Dobříkově u Vysokého Mýta. Jeho dům stojí vedle dřevěného pravoslavného kostelíka z Podkarpatské Rusi, který v roce 1930, nechal převést a zrestaurovat. V  jeho domě, je i malé muzeum, které připomíná jeho politický, tak i osobní život. Dobříkov leží na trase mnohých výletníků směrem do Orlických hor.

Patřilo k vlastnostem Václava J. Klofáče, že nezapomněl ani na své rodiště Německý, dnešní Havlíčkův Brod. Tedy přesněji řečeno nezapomněl na svůj politický vzor, na národního mučedníka Karla Havlíčka Borovského. Václav J. Klofáč věnoval, jako ministr národní obrany, městu při příležitosti 100.výročí jeho narození v roce 1921, několik zabavených rakouských bronzových děl. Ta posloužila, jako materiál pro odlití známé sochy „Havlíček burcující“, která je dílem Bohumila Kafky. Je umístněna v krásném parku nedaleko centra města. Život Václava J. Klofáče se naplnil v červenci 1942, krátce po tragických událostech spojených s protinacistickým odbojem. Je pochován na Vinohradském hřbitově v Praze. Zastavme se tam, nebo při rodinném letním výletě ve východočeském Dobříkově a připomeňme si tohoto národně socialistického politika.

Přemysl Votava

Národní socialisté