Zločin, který měl zůstat utajen.

Přemysl Votava
17. říjen 1961. Zločin, který se stal před 56 lety, měl zůstat před světovou veřejností utajen. Je až neskutečné, že tehdy zůstalo za zběsilou střelbou policistů na 200 - 300 mrtvých, stalo se tak přímo v centru Paříže.

Dnes se tento pařížský masakr v médiích nerad připomíná. Hledáme často jiné tragické události, často tisíce kilometrů od Evropy. Kážeme morálku, zavádíme sankce, ale na podobné zločiny v Evropě zapomínáme.  Světlým výjimkám budiž čest.

Co se tehdy v Paříži stalo ? Francie, koloniální mocnost se snažila udržet své impérium. V Alžírsku probíhala krutá koloniální válka se stoupenci nezávislosti. Také v Paříži tamní Alžířané  demonstrovali proti této koloniální válce. Reakce pařížské policie byla rychlá, nelítostná  a krutá. V centru Paříže policisté a četníci zahájili ostrou střelbu do tisícových davů protestujících Alžířanů, střelbu do mužů, žen a dětí….

 

Tento hrůzný masakr i dnes nás ohromuje svou velikostí, brutalitou a nenávistí. Připomínám, že se tak stalo přímo v centru Paříže, nedaleko chrámu Notre-Dame. Nenávist policie vůči Alžířanům vedla k nebývalým zvěrstvům, řeka Seina se tehdy barvila krví. Policisté dokonce zabíjeli i ty zraněné…. 15 000 demonstrantů bylo zatčeno a drženo na pařížském stadionu. Tato událost měla zůstat před světovou veřejností utajena. Neměla být připomínána….. Jen občas se někdy v médiích objevila malá zmínka o tomto vraždění v Paříži. Po většinou i tak byla značně upravená, zkreslená. Dokonce i francouzské školní učebnice zamlčují dodnes tuto tragickou událost. Připomínám, že se tak stalo v civilizované Evropě, dokonce v zemi, která  ráda připomíná symboly „ bratrství,  rovnosti a svobody “.

 

Není bez zajímavostí i jméno toho, kdo dal před 56 lety příkaz ke střelbě proti demonstrantům. Tímto mužem, který byl pařížský policejní prefekt Mourice Papon. Nejspíše za tyto zásluhy   byl později mnohaletým francouzským ministrem financí. Byl dokonce i nositelem nejvyššího francouzského vyznamenání Řádu čestné legie. Až teprve v roce 1981 se na něj provalila  jeho kolaborantská minulost za války. Mourice Papon byl za vichistické proněmecké vlády, generálním tajemníkem oblasti Gironde a poslal na 1690 židů z města Bordeaux na smrt. Je s podivem, že se tak stalo teprve v roce 1981. Dokonce až dvacet let po říjnovém masakru v Paříži. Mourice Papon až v roce 1998 byl odsouzen na 10let. Odseděl si jen tři roky. Tři roky za tisíce mrtvých, jak z doby okupace, tak z podzimu roku 1961.

 

Teprve až v roce 2012 si Francie zametla před svým prahem, omluvila se a přiznala svůj zločin z roku 1961. Pokud nám dnes Francie káže o demokracii, měla by si také vzpomenout na Mnichov z roku 1938, nebo na Paříž roku 1961.  

 

 

Přemysl Votava

Mpř. (nár.soc)