Zapomenutí hrdinové.

Přemysl Votava
Pro novou generaci pracně hledáme, dokonce i hrdiny vymýšlíme. Zapomínáme přitom na ty skutečné, mnozí ještě žijí, … 8.březen to je Sokolovo 1943, 8.březen, to je i Osvětim 1944. Kolik historie a hrdinství je skryto v tomto jednom dnu. Tisíce hrobů, daleko na Východě….

Sokolovo, protáhlá ukrajinská vesnice nedaleko Charkova s kostelíčkem uprostřed, dnes s velkým památníkem a muzeem na československé hrdiny. Zde za druhé světové války, proběhlo první bojové vystoupení Československého polního praporu na východní frontě. Je to již 75let, co tři československé roty, s necelou tisícovkou mužů a žen, měly na 10km úseku fronty zabránit německému přechodu řeky Mža. Po dva dny naši vojáci bojovali s útočící německou přesilou, bojovali proti desítkám tanků a obrněné techniky. Sokolovo to je hrdinství, zejména 1.roty pod velením npor. Otakara Jaroše. Svůj hrob zde našlo 86 našich vojáků, dalších 114 jich bylo zraněno. Velitel obrany u Sokolova nadporučík Otakar Jaroš padl v boji, za statečnost obdržel nejvyšší sovětské vyznamenání Hrdina SSSR, jako první cizí státní příslušník. Vysoké sovětské řády a medaile obdrželo dalších 87 příslušníků Československého polního praporu.   Dnes žijí   již poslední stateční od Sokolova.  

Po bitvě u Sokolova následovala krutá německá odplata. Desítky našich zraněných od Sokolova a léčených v charkovské nemocnici, byly Němci postříleny, mnozí zajatí byli bestiálně umučeni…. Československý polní prapor nabral po Sokolovu na síle, stal se 1.československých armádním sborem.   Od Sokolova postupoval přes Kyjev, Bílou Cerekev, Duklu, na Slovensko, poté až do Prahy. V   září 1944 byla Československá paradesantní brigáda   vysazena na pomoc Slovenskému národnímu povstání. Začátek této slavné cesty se zrodil   u Sokolova….      

Místo obdivu a úcty k našim hrdinům, jsme svědky ponižování našeho národního povědomí a národní hrdosti. Noví vykladači dějin, překreslují   dějiny II.světové války. N a rozdíl od mnohých jiných států jsme nestavěli kolaborantské legie, naopak jsme bojovali proti nastupujícímu fašismu ve Španělsku, naši vojáci umírali v Africe u Tobruku, v leteckých bitvách nad Británií,   na bojištích v  SSSR,   ale i v domácím odboji….

Místem našeho smutku a úcty je 8.březen 1944, koncentrační tábor Osvětim. V koncentračním táboře Osvětim –Birkenau se nacházel tzv. Terezínský rodinný tábor.   Zde bylo soustředěno od září 1943 přes 5000 našich židovských spoluobčanů, převážně z terezínských transportů. Po půl roce, 8. března 1944 byla v plynových komorách   provedena hromadná poprava 3792 našich občanů, mužů, žen i dětí. Cestou na popravu zpívali naší hymnu, ….. Byli stateční i v hodině smrti.  

V nadcházejících dnech si budeme připomínat i 15. březen 1939, kdy došlo k obsazení pomnichovského Československa. Naši váleční hrdinové napravovali  politiku usmiřování či naivity Anglie a Francie, vůči Hitlerovi v Mnichově.

 

Přemysl Votava

(nár.soc)