Stanovisko Ústřední rady strany Národní socialisté k návrhu na doplnění Ústavy ČR o pojem národa

Vraťme do Ústavy ČR národ, jako její státotvorný základ!

Prorektor Univerzity Karlovy a vedoucí katedry ústavního práva její Právnické fakulty prof. JUDr. Aleš Gerloch, CSc. navrhl v listopadu 2016, v rámci konference Pražského právnického podzimu, aby do Ústavy České republiky byl vložen článek tohoto znění: „Česká republika je vlastí příslušníků českého národa a příslušníků národnostních menšin a entit, kteří jsou s ním spjati.“

   My, národní socialisté, jako vlastenecká a státotvorná strana, se s tímto návrhem prof. Aleše Gerlocha jednoznačně ztotožňujeme. Je zřejmé, že po letošních volbách Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR nastane vhodná doba a příležitost doplnit a zpřesnit Ústavu ČR. Potřebu takového kroku ostatně dokládá i současná vládní a ústavní krize.

   Vyzýváme proto všechny politické strany a hnutí, jejichž kandidáti se zúčastní voleb Poslanecké sněmovny, aby tento návrh na doplnění Ústavy ČR podpořili a po volbách jako demokraticky zvolení zástupci českého národa jej pomohli prosadit a schválit.

                                                                                „Národ do Ústavy patří!“

                                                  Ústřední rada NÁR.SOC. dne 3. června 2017