Příspěvky

1. Minimální členské příspěvky činí 300,- Kč u výdělečně činných a 150,- Kč u nevýdělečně činných členů. Dobrovolně lze zaplatit i vyšší příspěvek.

2. Členské příspěvky se hradí jednou ročně do 31. března kalendářního roku. Nový člen zaplatí příspěvek bezprostředně po přijetí za člena strany (schválení jeho členské přihlášky).

3. Členské příspěvky lze uhradit jedním z těchto dvou způsobů:

a) bezhotovostně na účet pro členské příspěvky: 2600190214/2010

v tomto případě uvede člen do zprávy pro příjemce své jméno a příjmení a krajskou organizaci, jejímž je členem;

b) v hotovosti proti potvrzení předsedovi krajské rady nebo jinému členovi, pověřenému výběrem členských příspěvků.