Programové cíle

1. Jsme příležitostí pro všechny ty, kteří hledají alternativu k zavedeným politickým stranám a různým populistickým hnutím bez hlubšího ideového zakotvení a základu.

2. V boji proti korupci budeme vždy uplatňovat princip presumpce viny u politiků. Podpoříme všechny návrhy na uzákonění majetkových přiznání a mimořádného dodanění majetku nabytého neprokazatelným způsobem.

3. Základem politické moci v České republice je zastupitelská demokracie. Jako její doplnění podporujeme zavádění prvků přímé demokracie všude tam, kde je to možné. Jsme zásadně proti snahám o zrušení přímé volby prezidenta republiky.

4. V zahraniční politice požadujeme důsledné prosazování a hájení českých národních zájmů bez alibismu a podlézání silnějším. Jsme zásadně proti současné imigrační politice EU.

5. Chceme dostupné a kvalitní zdravotnictví pro všechny. Základní síť nemocnic musí být založena na neziskovém principu. Odmítáme zvyšování finanční spoluúčasti pacientů a požadujeme zvýšenou ochranu zdravotně postižených občanů.

6. Prosazujeme důslednou ochranu zájmů seniorů a zvyšování důchodů, umožňující důstojné dožití.

7. Prosazujeme všestrannou podporu rodin s dětmi, které představují budoucnost našeho národa.

8. Úspěšný může být jen vzdělaný národ. Proto podporujeme všechny formy rozvoje vzdělanosti a výrazné zvýšení platů učitelů. Odmítáme školné na veřejných vysokých školách.

9. Za klíčové považujeme dlouhodobé udržení hospodářského růstu a vytváření nových pracovních míst. Klademe důraz na regionální politiku, podporujeme rozvoj hospodářsky zaostávajících mikroregionů a lokalit se sociálním vyloučením.

10. Prosazujeme obnovení komunální bytové výstavby, družstevní výstavby bytů, sociálních bytů a ochranu nájemníků na západoevropském standardu.