Facebook

Facebook strany je přístupný zde:   https://www.facebook.com/narodni.socialiste.12

Příspěvky k vložení na Facebook strany můžete zasílat na e-mail: Na.So.Fa@seznam.cz ;