Naše volební desatero


1. Odbornost proti politikaření

2. Vytvoření rovnocenných podmínek pro stárnoucí populaci EU

3. Odstranění sociální a mzdové nerovnosti zaměstnanců,  a to žen i mužů

4. Ochrana populace před zavlečenými infekcemi

5. Prosazení povinnosti očkování

6.  Ochrana vnějších hranic EU a národních států

7. Zajištění samostatného rozhodování o imigraci pro každý stát

8. Návrat k větší suverenitě národních států

9. Podpora konkurenceschopnosti ČR v EU

10. Nedovolíme, aby ekonomické lobby řídily politiku EU